Kostoly a úrady – Kostol Narodenia Panny MárieFarský kostol Narodenia Panny Márie patrí do 2. triedy pamiatkového hodnotenia, hoci vznikol v 13. storočí. Týka sa to najmä terajšej kaplnky sv. Anny, ktorá bola pôvodne samostatným kostolom. Kostol je pôvodne ranogotický, je to jednoloďová stavba na gotickom pôdoryse so štvorcovým presbytériom, ktoré je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou. Kostol má jeden gotický oltár a jeden barokový oltár v kaplnke sv. Anny.

Galéria