Kostoly a úrady – kostol Narodenia Panny Márie, Kráľovnej anjelov


Adresa:
P. O. Hviezdoslava 8/368, 92242 Madunice

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
033/7431123

Fax:
033/7431205

E-mail:
madunice@madunice.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Augustín Minarovič – dekan


Historicko-chronologický pohľad na kostol Narodenia Panny Márie, Kráľovnej anjelov Do 18. storočia bola v obci kaplnka, ktorá slúžila bohoslužobným účelom. O kostole môžeme hovoriť až v roku 1728, kedy bola ku kaplnke pristavaná chrámová loď. Veža bola postavená v roku 1758. Do madunického kostola chodili i veriaci z okolitých obcí: Verešváru, Drahoviec, a z osád Bakovej a Čanadoviec. V zozname historických pamiatok sa uvádza, že Červeník mal kostol v roku 1775 a Drahovce sa odčlenili 17. augusta 1787, nakoľko obec dostala kaplána. Táto svätyňa bola klenbou opatrená, v stene mala výklenok pre ukrytie Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Okolo kostola bol cintorín. Kostol má štyri okná a jedny hlavné dvere. Celý kostol je vápnom nalíčený, len nad chórom sa nachádza obraz Poslednej večere. Kostol nie je dostatočne veľký. Má dva oltáre: hlavný, zasvätený Narodeniu Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Je bielou a modrou farbou natrený a ornamenty zlatom pozlátené. Druhý oltár je umiestnený vpravo, a má obraz sv. Anny medzi dvoma sochami – sv. Jozefom a sv. Joachimom, nad ním je obraz sv. Trojice medzi dvoma anjelmi. Oba oltáre sú posvätené. Oltárne kamene nie sú znesvätené, hoci pečiatka na nich je popraskaná. Kedy a kým bol kostol posvätený nepodarilo sa nám zistiť. Kostol prestál veľkú pohromu v januári 1775, kedy zastihla celú obec veľká povodeň. Voda vnikla aj do kostola až po výšku deväťdesiatpäť centimetrov a zničila kostolné lavice, oltáre, skrine a podlahu. Steny kostola sa popraskali, stopy bolo možno vidieť ešte v roku 1788, keď kanonický vizitáror zaznačil, že niet inej pomoci, ako kostol zbúrať a postaviť nový.

Galéria