Kostoly a úrady – Kostol Nanebovzatia Panny Márie


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Kostol Nanebovzatia Panny Márie si zachoval pôvodnú gotickú dispozíciu, veža kostola je z konca 17. storočia. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18.storočia.

Galéria