Kostoly a úrady – Kostol Nanebovzatia Panny Márie


Adresa:
č. 1717, 023 01 Oščadnica

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
041/438 21 42

E-mail:
oscadnica@fara.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Ľubomír Bollo


Z historických prameňov sa dozvedáme, že do roku 1749 patrila Oščadnica a Skalité pod čadčiansku farnosť. V tomto roku bol postavený kostol i fara v Skalitom a Oščadnica sa stala jej filiálkou. Samostatnou farnosťou sa Oščadnica stala až v roku 1788, keď si oščadnickí farníci vlastnými silami postavili v centre obce – v Májovom zárubku drevený kostolík. Zasvätili ho uhorskému kráľovi, sv. Štefanovi. Kostol bol postavený bez chóru, pavlače a veže a mal len jeden oltár. Vedľa neho stála drevená zvonica s dvoma zvonmi. Veriaci si postavili aj drevenú faru, ktorú pokryli šindľom vlastnej výroby. Prvým farárom sa stal františkán Jakub Damas. O 16 rokov neskôr, v roku 1804 vyrástol v Oščadnici nový murovaný kostol sv. Štefana kráľa, zhotovený v barokovo-klasicistickom štýle, pôvodne jednoloďový s predstavanou vežou a pruskými klenbami, pokrytý šindľovou strechou. V roku 1873 bol na pravom boku lode postavený Mariánsky oltár. Vďaka mnohým milodarom domácich veriacich a rodákov žijúcich v Amerike kostol v roku 1902-1903 zreštaurovali a vymaľovali zvnútra, položila sa keramická dlažba, namiesto starého Mariánskeho oltára postavili nový oltár Ružencovej Panny Márie a nový bočný oltár zasvätený Božskému Srdcu. Po zániku Rakúsko-Uhorského kráľovstva požiadali oščadnickí veriaci Sv. Stolicu v Ríme a Biskupský úrad v Nitre o zmenu svojho patróna. Od roku 1921 sa novou patrónkou kostola stáva Nanebovzatá Panna Mária. Túžba mnohých veriacich a predstaviteľov farnosti i obce – zväčšiť kostol, ktorá sa zrodila už pred 1. svetovou vojnou v roku 1911, sa mohla zrealizovať až v roku 1941. Koncom apríla bol položený a farárom Štefanom Krautmanom požehnaný základný kameň. Do základov bola vložená pamätná listina a vtedajšie kovové mince. Prístavbou získal kostol nielen väčšie a modernejšie priestory, ale aj monumentálnosť a harmonickú krásu. Požehnal ho 31. augusta 1941 nitriansky biskup Dr. Andrej Škrábik, sv. omšu slúžil Dr. Jozef Tiso (v rokoch 1930-31 pôsobil v Oščadnici ako kaplán). Po rekonštrukcii a rozšírení kostola sa prebudoval aj jeho interiér. Na miesto hlavného dreveného oltára bol osadený nový hlavný oltár z umelého mramoru. Monumentálnu krásu a jedinečnosť získal osadením mramorovej sochy Panny Márie (váži 800 kg), ktorú vytesal akademický sochár Vojtech Ihriský. Hlavný oltár i sochu požehnal v roku 1942 Dr. Karol Kmeťko. MANŽELSTVO - O manželstvo žiadajú obidvaja snúbenci na farskom úrade. Žiadosť sa podáva najmenej 3 mesiace pred sobášom, kde sa dohodnú aj termíny predmanželskej prípravy. K zahláseniu sobáša snúbenci potrebujú vypísanú a potvrdenú štátnu zápisnicu z matriky ObÚ a najviac pol roka staré krstné listy v prípade, že neboli pokrstení v našej farnosti.

Galéria