Kostoly a úrady – Kostol Najsvätejšej Trojice


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1721.

Galéria