Kostoly a úrady – Kostol Najsvätejšej Trojice


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Obec Prestavlky má po zlúčení dva kostoly. Jeden z roku 1823 v pôvodnej obci Prestavlky je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Tento kostol bol rekonštruovaný v roku 2004 za vedenia dôst. pána Mgr. Mariána Babjaka. V časti obce Horná Trnávka je kostol od roku 1998 a je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Je to pekná moderná stavba.

Galéria