Kostoly a úrady – Kostol Najsvätejšej Trojice Tvrdošín


Adresa:
Vojtaššáková 543, 02744 Tvrdošín

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
043/5322226, 043/5322391

Fax:
043/5324949

E-mail:
faratvrdosin@orava.sk

Web:

Kontaktná osoba:
ThDr. ICLic. Ján Marhefka, PhD.


Pôvodný drevený kostol bol postavený v prvej polovici 17. storočia. V roku 1638 kostol vyhorel. Zachovala sa len veža a časť obvodných múrov. Stavba súčasného murovaného začala dňa 24. mája 1766. Z pôvodného kostola ponechali vežu, svätyňu a oratórium. Kostol bol vysvätený 2. júna 1770 na deň Svätej Trojice. Kostol je trojloďový s monumentálnym neskorobarokovým oltárom. Kostol bol vymaľovaný miestnym maliarom Karolom Mayerom. Okolo roku 1900 bola reštaurovaná aj veža kostola, ktorá bola poškodená masívnym požiarom. Pôvodná veža bola cibuľovitého tvaru. Bola pokrytá vrstvou medeného plechu, ktorý bol rekvirovaný počas prvej svetovej vojny. Počas druhej svetovej vojny bol kostol zasiahnutý mínou. Mína poškodila východnú časť strechy, klenbu kostola a oltár. Oltár obnovil akademický maliar Ctibor Belan spoločne so stolárskym majstrom Jánom Rakytom. V kostole sa nachádza niekoľko významných historických pamiatok. Medzi najvýznamnejšie patria: mariánsky stĺp (z konca 18. storočia) umiestnený pred vchodom do kostola, socha svätého Jána Nepomuckého (z konca 18. storočia) umiestnená na severnej strane nádvoria, ľudová plastika svätého Floriána (druhá polovica 18. storočia) umiestnená vo výklenku nad vchodom do sakristie kostola.

Galéria