Kostoly a úrady – Kostol Krista Kráľa


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Kontaktná osoba:
pán farár Peter Jandura


Filiálka Ihráč patrí pod farský úrad Nevoľné. Správca farského úradu: pán farár Peter Jandura

Galéria