Kostoly a úrady – Kostol Jána Krstiteľa


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Vo farnosti pôsobili: Štefan Marciss 1790 - 1800 Ján Najhary 1800 - 1802 Ondrej Krutek 1802 - 1828 Lukáč Tormássy 1828 - 1870 Jozef Kemka 1870 - 1890 Karol Czivány 1890 - 1893 Eduard Silý 1893 - 1918 Ján Fabián 1918 - 1933 Jozef Dvonč 1933 - 1964 ThDr. František Mitúch 1964 - 1976 Celestín Mikunda 1977 - 1980 Anton Kožák 1980 - 1987 Stanislav Duník 1987 - 1991 Pavol Mičúch 1991 - 2000 Karol Hanulík 2000 - 2006 Mgr. Stanislav Capiak 2006

Galéria