Kostoly a úrady – Kostol evanejlickej a. v. cirkvi


Adresa:
č. 68 Dohňany, 02051 Dohňany

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
042/4671060

Kontaktná osoba:
Ing. Milan Panáček


Kostol evanejlickej a. v. cirkvi v Zbore Zborský kostolík bol 17. mája 1992 dostavaný a súčasne vysvätený generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pavlom Uhorskaiom. Túto modernú stavbu, rešpektujúcu prvky ľudovej architektúry, realizoval staviteľ Ing. J. Lovíšek z Považskej Bystrice. V jeho interiéri je aplikovaný prevažne drevený materiál. Kostolík, rovnako ako evanjelici zo Zbore, patrí do cirkevného zboru Záriečie. V pravidelných intervaloch sa tu konajú služby božie, na ktorých káže zariecky farár Mgr. Miroslav Eštok.

Galéria