Kostoly a úrady – Kostol Čimhová


Adresa:
č. 20 Čimhová, 02712 Čimhová

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
043/5394104

Kontaktná osoba:
Imrich Šefčík Telefón:


Obec leží v nadmorskej výške 644m. na východnom okraji Oravskej vrchoviny a na riečnych nánosoch rieky Oravice. Pahorkatinný až hornatinný povrch chotára tvorí centrálnokarpatský flyš. Lesy sú len v najvyšších polohách južnej časti chotára. Vznikla v roku 1438, zakladajúci rod Platthyovci. V 17. storočí bola centrom rekatolizácie na Orave. Nachádza sa tu rímsko – katolícky neskorobarokový kostol z r.1775. (kol. autorov, 1977, s.300)

Galéria