Kostoly a úrady – Kostol Čiližská Radvaň


Adresa:
č. 285 Čiližská Radvaň, 93008 Čiližská Radvaň

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
031/5541202

E-mail:
obec.cilizskar@stonline.sk

Kontaktná osoba:
István Csikász


Prvá informácia o existencií kostola je v jednej miestnej povesti. Podla povesti, keď manželka uhorského kráľa Bélu IV. unikala pred Tatármi, porodila svoje dieťa v hrádku, ktorý sa nachádzal asi 300 metrov od radvanského kostola. Toto dieťa bolo pokrstené v radvanskom kostole. Pri tejto príležitosti udelil kráľ Béla IV. privilégium Radvančanom, že na kostole otvorili druhú bránu pre dedinčanov, ktorí bývali inde než v Radvani, aby Radvančania nemuseli vchádzať s nimi cez jednu bránu do kostola. Pri teraz prebiehajúcej rekonštrukcii sa objavila už zamurovaná brána susedných Balončanov. Pôvodne asi kostol bol vybudovaný v románskom štýle na to poukazujú aj objavené nástenné maľby pod omietkou, ale Pázmányov súpis kostolov opisuje ho ako starý kostol v gotickom štýle. V tomto období sa stal kostol majetkom kalvínov. Kostol sa v histórií viackrát vyhorel a bol znovupostavený. Posledná veľká prestavba prebehla po požiari v roku 1908. Vtedy kostol prestávali v neoklasicistickom štýle. Dnešná vnútorná zariadenie kostola: lavice a dve galérie sú v klasicistickom a kazateľnica je v neogotickom štýle. Vnútorné zariadenie a hlavná brána je dielom miestnych majstrov.

Galéria