Kostoly a úrady – Kostol Chynorany


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Web:


Terajšia spádová obec Chynorany, ako aj iné aglomerácie na Slovensku, má bohaté dejiny a zaujímavú minulosť. Z rôznych hodnoverných prameňov zisťujeme, že od existencie prvej osady Chynorian ubehlo takmer deväť storočí. Počas tohoto dlhého obdobia sa osady a obce zakladali chronologicky a vyvíjali sa, každá z nich svojráznym spôsobom. Ani naša obec nebola výnimkou. Od svojho založenia prešla ťažkými a pohnutými obdobiami. Trpké a smutné udalosti, ktoré sa tu odohrali v minulých storočiach sú toho živými svedkami. Dobrému a roduvernému Slovákovi nemôže byť nič svätejšie ako rodný kraj. Vážme si ho teda tak, ako nám to odkázal chynoriansky rodák, básnik V. Beniak: \"Ani hrdza ich nezožerie ani mráz, zima krutá neroztrhá čo viažu Ťa sem, neroztrhá tie putá. A kebys vzlietol s drakom hore a vietor by Ťa metal, drží Ťa pružne uzda dlhá. A keby si ju preťal, nebo Ťa viac už nezohreje a zem ovanie chladom. Zaplačeš nad tou zrúcaninou, ktorá Ti bola hradom. Blažený ten, kto v rodnej zemi deň čo deň usne sladko. Dietky nad hlavou jeho bdejú a zo sna šepce: matko.\" Preto nech je našou morálnou a vlasteneckou povinnosťou poznávať históriu svojho rodiska i keď by sme sa - roztratení pašou života - nachádzali kdekoľvek.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni