Kostoly a úrady – Kostol Božského Srdca


Adresa:
č. 22, 02954 Lomná

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
043/5572212

Fax:
043/5572384

E-mail:
oculomna@euroweb.sk

Kontaktná osoba:
Jozef Straka


Leží v Podbeskydskej vrchovine na sútoku Bielej Oravy s potokom Lomnica. Patrí do CHKO Horná Orava. Valasi založili Lomnú v r. 1600. V r. 1618 poddaní utiekli do Beskydských hôr pre neznesiteľné životné podmienky. Za kuruckých vojen dedina spustla. V zamrznutých rokoch 1715 - 1716 sa vysťahovalo 15 rodín, počas čierneho moru v r. 1739 zomrelo 131 ľudí. Obyvatelia sa zaoberali dobytkárstvom, ovčiarstvom, výrobou plátna, šindľov, košikárstvom, drevorubačstvom, povozníctvom. V obci bol dostatok stavebného kameňa - pieskovca. Urbár založili v r. 1864. V r. 1890 - 1929 vysťahovalectvo za prácou do Ameriky postihlo každú rodinu. V r. 1917 postavili v Lomnej lesnú železnicu. V zime 1944 - 1945 pomáhali partizánom. Nemci zapálili dedinu 15.2.1945 na piatich miestach, zhorelo 10 usadlostí. Po oslobodení chodili za prácou do Čiech a na Ostravsko. V r. 1958, 1980, 1981 boli v obci ničivé povodne. JRD založili v r. 1977. Pamätihodnosti: kaplnka Panny Márie Ružencovej z r. 1840, kríž sv. Anny, kamenné kríže na cintoríne, zrubový dom z r. 1868, dubový detviansky kríž (7,5 m) s rezbami biblických výjavov a kvetov od ľudového rezbára O. Ďuricu, kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorý dostal Cenu D. Jurkoviča za rok 1997. Šport: futbal, turistika, lyžovanie, lyžiarsky vlek je na Láne. Tradičné podujatie: lyžiarsky \"Prechod lomnianským chotárom\" - trať 27 km s výškovým prevýšením 320 m.

Galéria