Kostoly a úrady – Kostol Božského srdca


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


História farnosti Prehliadku Liptovských vrchov od západu otvára údolie medzi Šípom a Kopou. Liptovský dekanát a spišské biskupstvo otvára obec Stankovany. Ako obec sa Stankovany spomínajú začiatkom 15. storočia. Cirkevne patrili k farnosti Komjatná. Kostolík - drevený bol zasvätený všetkým svätým. Jeho staviteľom bol Martin z Banskej Bystrice. Bohoslužby v ňom boli pravdepodobne iba raz v roku. Veriaci mali povinnosť účasti na sv. omši každú tretiu nedeľu pre veľkú vdialenosť od Komjatnej. Dôsledok toho bola povážlive nízka mravná úroveň obyvateľov, na čo sa odvolávali veriaci pri vymáhaní zriadenia farnosti. Konečne na sviatok Sv. Alžbety, 19.nov.1802 bol do úradu stankovského farára uvedený ružomberský kaplán Adam Moyš. Ubytovali ho do jednej miestnosti so služboníctvom. Do užívania dali mu hradu na zeleninu a poskytnutie dreva ostávalo často iba pri sľuboch. Základy pre faru položili v jeseni 1804 a dokončili ju v decembri 1805. K farnosti patrili samostatné filiálky: Rojkov, Laz, Strakov - (Holdošplán), Podšíp, Federovo a Kraľovany. V roku 1986 mala farnosť približne 1600 obyvateľov. V starom kostolíku pôsobili ďalší správcovia: 1811 - 1818 Ondrej Pataky Rodák z Bijacoviec. 1818 - 1823 Ján Berthóty Kaplnka Sedembolestnej Pannny Márie na dolnom konci Stankovian 1823 - 1830 Jakub Vitkay 1830 - 1833 Jozef Stankovič 1833 - 1836 Vendelín Vitlšek (+ 13.5.1836 vo veku 36r. Pochovaný je na pravo od vchodu do terajšej ohrady kostola) 1836 - 1839 Ján Kalvais 1839 - 1842 František Sabinovský Postavená Kaplnka vďaky po cholere ku cti Sedembolestnej Panny Márii. 1842 - 1881 Alojz Domanský Doteraz tu bol najdlhšie, hoci žil vo veľkej biede. 1881 - 1882 Ján Jarošek Založil bratstvo sv. Ruženca. 1882 - 1889 Anton Klimčík Ujček biskupa Jána Vojtašáka, ktorý v Stankovanoch chodil 2 roky do školy. 1889 - 1890 Bernard Sommer Spolok striezlivosti proti opilstvu a Najsvätejšej Trojice - proti preklínaniu. späťna začiatok Kostol chátral, preto začali prípravy na stavbu nového kostola. Vybavenbie povolenia sťažovala neochota patróna fary a kostola Lesné panstvo v L. Hrádku. Tu odpočívala žiadosť celých 5 rokov. Až pri osobnej návšteve 13. stankovského farára: 1890 - 1907 Martin Pazúrik sa v Pešti na kráľovskej komore urýchlilo povolenie, lebo medzitým už padol aj trop na chóre. Základný kameň dnešnej stavby postavili 18. apríla 1900. Pri výbere a odkupovaní pozemku pod nový kostol robili občania až neuveriteľné ťažkosti. Stavba kostola bola dokončená posviackou kríža na väži dňa 31. októbra 1901. Ten istý deň posvätili aj kríž na Šípe. Posviacka kostola bola 22. decembra 1901, lebo samotná stavba kostola bola v krátkom termíne skončená, lebo stavebný materiál bol vopred pripravený. Pohľad na hlavný oltár z chóru Nový kostol je historizujúca neogotická stavba. Pôdorys má tvar kríža. K lodi sú pristavené káplnky. Veža je trojposchodová polygonálna s ihlancovitým zastrešením. Oltáre, sochy a krížovú cestu do nového kostola vyrobil rezbár Ferdinand Stuflesser zo St, Ilrich-Gröden v Tirolsku. Hlavný oltár - ako aj kostol a farnosť - je zasvätený Božskému srdcu. Po bokoch sú sochy Sv. Alojza a Sv. Imricha. Bočné otláre: Sv. Rodina a Kráľovná sv. Ruženca. Zvony pre kostol dodala firma Seltenhofer zo Šoprone. Lavice vyrobil Július Neupauer z Lipt. Hrádku. Organ postavila firma Fieger z Krnova v dňoch 12.-16. augusta 1902. Na duchovné povznesenie farnosti správca fary Martin Pazúrik už v roku 1896 založil Spolok čitateľov dobrých kníh a v roku 1900 Spolok Sv. Antona na podporu chudobných. Po skončení stavby sa vykonanej práci dlho netešil, lebo v roku 1907 v čase černovských udalostí bol preložený do Liskovej, kde pôsobil až do smrti. V novom kostole v tomto storočí správcom farnosti boli: 1907 - 1908 František Dulya 1908 - 1913 Jozef Hromada 1913 - 1937 Anton Hromada Redaktor Kráľovnej sv. Ruženca. V rokoch 1920 - 1930 zaobstaral na vežu nové zvony (3) ako náhradu za zvony, ktoré padli za obeť I. svetovej vojny. Zomrel v Prahe a je pochovaný na miestnom cintoríne. 1937 - 1967 Pavol Adamec Pochovaný na miestnom cintoríne. Za jeho čias postavený kultúrny dom a dokončená budova novej školy, ktorej stavbu vo veľkej miere financoval Vdp. Anton Hromada. 1967 - 1971 Pavol Majzel Postavená stavba fary a pomocná sakristia. Pri stavbe fary veľké úsilie vynaložil Ing. Jozef Tavel. 1971 - 1987 Jozef Rusnák Rodák z Bijacoviec, ordinár 29.7.1947. späťna začiatok Krátko po príchode sa započalo s generálnou opravou kostola, najprv vnútro a potom strecha a vonkajšia fasáda. Opravu strechy, vonkajšej omietky a odvodnenie stavby zavŕšila parková úprava dvora.Pohľad na kostol z južnej strany Osvetlený chodník a nové oplotenie zmenili pôvodnú lúku na kultivovaný areál s množstvom kvetov a zelene. Tu našla svoje miesto aj historická socha Sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola odstránená z dolného konca dediny pri úprave trate. Vydláždená cesta ku kostolu, travertínové schody a reliéf Božského Srdca od Miloša Blažeka, vytvárajú reprezentačný vstup do chrámu. Na veži a kostole boli umiestnené nové nerezové kríže. Interér kostola - po oprave omietky - zosvetlila nová jednoduchá výmaľba, ktorú na návrh M. Blažeka previedli domáci majstri. Svojský charakter a tienový efekt mu dávajú farebné okná navrhnuté C. Záborským v prevedení firmy Vačkář z Brna. Osadenie predných 6 okien v roku 1974 bola posledná práca majstra Vačkářa Ideová niť okien: vo svätyni: Neveriaci Tomáš (sviatosť zmierenia) Miláčik Ján (eucharistia) Srdce Ježišovo stredisko všetkých sŕdc na hornej strane: (5 veľkých a 3 malé o láske Srdca Ježišovho) 1. Prečo ma biješ? - mučený Ježiš 2. Bozkom zrádzaš syna človeka? 3. Otvoril oči, aby sme videli cestu k otcovi. (okrúhle: božie oko) 4. Kto z vás je bez hriechu? (okrúhle: duša zatienená hriechom) 5. Znak kríža. (okrúhle: mongram Krista) na dolnej strane: (5 veľkých a 3 malé - Mária v živote Pána Ježiša) 1. Zvestovanie Pána 2. Narodenie Pána 3. Mária pri kríži (okrúhle: sedem mečov v srdci) 4. Nanebovzatá (okrúhle: alfa a omega) 5. Znak ľalie (okrúhle: monogram Panny Márie) späťna začiatok Pôvodné zariadenie kostola reštavrovali: Kat. Langová - sochy a Majster Břetislav Kafka - zlatnícke práce. Sochy apoštolov boli premiestnené tak, aby neodpútavali pozornosť od bohoslužobného diania. Sochy svätých vierozvestcov Cyrila a Metóda - ako pamiatka na starú úctu a spoluprácu miestneho duch. Alajza Domanského v roku 1886 pri 1000. výročí smrti Svätého Metóda na Velehrade s mladým C. Stojanom - dostali tiež svoje dôstojné umiestnenie. Pri výmene dlažby sa zväčšila aj plocha svätyne. Tým sa vytvoril dostatočný priestor pre potreby novej liturgie a pre liturgické zariadenie podľa ideových návrhov domáceho duchovného správcu a M. Blažeka. Rezbárska práca na novom zariadení bola zverená p. Štefanovi Bačovi. Na obetnom stole je zarámovaný motív zázračného nasýtenia tak, aby nerušil jednostnosť pohľadu na menzu a retábulum pôvodného oltára. Motív nasýtenia sa uplatňuje - v rezbárskom prevedení - na ľavom reliéfe bohostánku. Pravý zobrazuje zázračný rybolov - \"Na Tvoje Slovo...\". Vnútro bohostánku je zdobené eucharistickými motívmi leptanými v masadzi. Na 4 stĺpoch ambónu sú aplikované postavy a symboly Evanjelistov. Krstiteľnica stojí na 3 pilieroch. Túto trojičnú myšlienku zosilňujú vertikálne umiestnené symboly: zemeguľa, svieca, holubica. Mohutný kríž akoby dopĺňal dvojicu krížov zo Šípu a Kopy. Originálne je zobrazenie Krista ako zomierajúceho: \"Bože môj, Bože môj...\". Majster Bílsky prestaval a opravil organ. Svojskosť prestavby umožnila terasovito upraviť dlážku chóru. Nový vchod ho prepojil s loďou kostola. Miesta pre veriacich boli upravené čalúnením. Na pravej strane pod chórom bola postavená spovedná miestnosť. Na jej sklenenej stene sú umiestnené biblické reliéfy zo starých spovedníc. Druhý kút skrášľujú evanjelisti zo starej kazateľnice. Na jej mieste bol umiestnený ukazovateľ piesní. Domáci odborníci pod vedením F. Pastulku a D. Huntatu namontovali nové osvetlenie kostola. K novým elektrickým zariadeniam patria aj elektrifikované zvony a nové ozvučenie kostola, ktoré pamätá aj na nedoslýchavých umiestnením reproduktorov aj na laviciach. Účasť na bohoslužbách spríjemňuje temperovanie kostola, ktoré bolo namontované na zníženie pôsobenia spodných vôd. Od Jozefa Rusnáka pôsobil v našej farnosti v rokoch 1987 - 1991 Peter Nébus a od roku 1991 do súčasnosti pôsobí ako kňaz Štefan Duraj.

Galéria