Kostoly a úrady – Kostol Božieho milosrdenstvaStrecha stúpajúca z kruhovej formy pôdorysu rastie okrídlene zdola nahor. Vrcholí vo veľkom svetle, ktoré otvára vnútorný priestor kostola vizuálne k oblohe. Priestor kostola sa otvára nad oltárom. Vedenie denného svetla má symbolický charakter. Do ďaleka viditeľný držiak zvonov, ktorý tróni na streche, nahradí samostatná kostolná veža. Zvony, ktoré sa nachádzajú nad sklenenou strechou kostolného priestoru, sú viditeľné zvnútra. Vyzváňanie zvonov má prichádzať takmer z neba. Jazierko objíma kostol a zvyšuje tým význam sakrálneho stavebného objektu. Jazierko pri kaplnke signalizuje rituálny vzťah ku krstu vo vnútri. Tu je dôležitá symbolika návrhu celkového kostolného zariadenia. Funkčný koncept Celkové kostolné zariadenie je podriadené jednotnému princípu tvaru. Významový stred sústredeného priestorového usporiadania je oltár. Okolo neho sa zoskupuje využitie plochy. Liturgické miesta sa substanciálne zaťahujú do seba; sú dobre viditeľné zo všetkých miest. Toto platí aj pre priestorovo integrovanú kaplnku. Obetný stôl disponuje veľkých priestorom na pohyb pri celebrovaní; vyvýšené rečnícke miesto je umiestnené v dobrej sluchovej vzdialenosti pre všetkých veriacich; tabernákula (adorácia) sa integruje do liturgických aktivít. Miesto je vhodné aj pre súkromné modlitby. Slávnostný príchod celebrantov od sakristie ku chóru sa uskutoční stredom veriaceho spoločenstva. Chórus s vizuálne dominujúcim organom je pričlenený do liturgického diania. Pod chórusom disponované miesto na vyznanie viery (Konfessio) je oddelené od „prevádzky“ v priestore kostola. Oproti hovorni je umiestnená tradičná spovednica. Kaplnka je vytvorená ako multifunkčný priestor. Nahor smerujúci priestor má modlitebný charakter. Kaplnka má dva vstupy: na juhozápade zvonku samostatným vestibulom a zvnútra cez jemne stúpajúcu rampu, ktorá vedie od hlavného vchodu pozdĺž jazierku k miestu krstu – cesta vnútornej prípravy!

Galéria