Kostoly a úrady – Katolícky kostol sv. Mikuláša


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Jednoloďový gotický kostol z roku 1387. Hlavný i vedľajší portál je neskorogotický, čo svedčí o prestavbe asi na konci 15. storočia. Nad presbytériom je gotická rebrová klenba. Loď kostola má plochý strop. Pod kostolom je krypta. Oltárny obraz znázorňuje patróna kostola. Pri schodoch vedúcich do kostola je pamätná tabuľa hodrušského rodáka, národovca a spisovateľa Františka Richarda Osvalda. Naproti kostolu je socha Sedembolestnej zo začiatku 19. storočia. Asi 120m od kostola ústi stará štôlňa \"Galander\" alebo Mikuláš spomínaná už v roku 1479.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni