Kostoly a úrady – Kapucínsky kostol Najsv. Trojice


Inštitúcia:
Reformovaná farnosť

Galéria