Kostoly a úrady – Kaplnka


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


V obci sa nachádza vzácna kaplnka z bývalého Erdödyovského kaštieľa. Patrí k najvýznamnejším rokokovým objektom v Európe. Nástenné maľby F.A.Maulbertscha majú charakter fresiek. Umelec je i autorom všetkých troch oltárnych obrazov. Je tu i rakva s telom rytiera Bohuslava.

Galéria