Kostoly a úrady – kaplnka v Havrilove(Utekac)


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
047/429 61 02


Uprostred majestátnych Veporských vrchov sa v úzkej doline rieky Rimavica nachádza malebná obec Utekáč. Názov obce je odvodený od úteku uhorského kráľa Bela IV. pred Tatármi cez toto územie. Prvá zmienka o Utekáči je z roku 1593 v archíve v Banskej Štiavnici. Rozvoj Utekáča nastal v roku 1787 príchodom grófa Forgáča na toto územie. Vybudoval tu niekoľko sklární, z ktorých sa zachovala najväčšia - Clara. Pôvodní obyvatelia sklárskej kolónie boli prisťahované rodiny sklárskych majstrov z Nemecka, Maďarska, Čiech a Moravy. Novodobá história sa začína 1. januárom 1993 – vznikom samostatnej obce. Celé predchádzajúce storočia bol Utekáč len priemyselnou časťou obce Kokava nad Rimavicou. Svojou priemyselnou zástavbou a rozsiahlou bytovou výstavbou dnes pripomína mestečko. Jeho miestne časti Salajka, Drahová, Havrilovo, Dlhá Lúka, Ďurkovka, Bánik, Nad Rimava a Cisársko sú typicky laznícke osídlenia s charakterom pôvodnej architektúry. Zaujímavosťou v miestnej časti Salajka sú fínske drevené obytné poschodové domy. Z historického hľadiska dominuje v obci kaštieľ grófa Forgáča a Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, slúžiaca aj ako hrobka rodu Kuchynkovcov – majiteľov sklární. V miestnych častiach Drahová a Havrilovo sú zaujímavé malé kaplnky, slúžiace cirkevným obradom. Obec Utekáč preslávilo trio výrobcov fujár a fujaristov Kubincovcov. Počas II. svetovej vojny a SNP na území obce prebiehali ťažké boje. Udalosti tohto obdobia pripomína pamätník padlých v miestnom parku a údolie Nikolaja Chmelnického s tromi pamätníkmi. Okolité lesy sú bohaté na lesnú zver, lesné plody a hríby. Utekáčom preteká rieka Rimavica, v ktorej sa hojne nachádza prevažne pstruh dúhový. Z uvedeného vyplýva, že si tu príde na svoje turista, hubár, poľovník i rybár. Obec má vhodnú polohu pre rozvoj cestovného ruchu, chatárčenie a farmárčenie. Sú tu výborné podmienky pre bežecké trate a zjazdové lyžovanie – lyžiarske vleky sú priamo v Utekáči i v blízkom okolí.

Galéria