Kostoly a úrady – Kaplnka sv. RodinyKaplnka sv. Rodiny a kaplnka sv. Jána, apoštola sú prícestné kaplnky, ktoré sú pripomienkou na expanziu Tatárov na toto územie. Doba vzniku nie je známa.

Galéria