Kostoly a úrady – Kaplnka sv. Ondreja

Kaplnka sv. Ondreja

Adresa:
Štefana Moyzesa 2, 96903 Štefultov

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
(045) 692 18 68

E-mail:
stefultov@fara.sk