Kostoly a úrady – Kaplnka sv.Jána Nepomuckého vo Sv. Antone


Adresa:
Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
045/691 39 32

Fax:
045/692 19 55

Web:


Kaplnka sv.Jána Nepomuckého vo Sv. Antone.

Galéria