Kostoly a úrady – Kaplnka sv. Antona PaduánskehoKaplnka sv. Antona Padánskeho - jednoloďová kaplnka s polkruhovou apsidou z roku 1903.

Galéria