Kostoly a úrady – Kaplnka sv. Anny


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Podľa slov starých Rovňancov, ktorí si z pokolenia na pokolenie predávajú legendu o vzniku kaplnky, má kaplnka pre zviditeľnenie sa obce veľký význam. Kedysi, gróf Prílezský so svojou manželkou a nevidomou dcérkou, vracajúc sa z Lednického hradu , pristavili sa pri prameni vyvierajúcom zo skaly. Ovlažili sa a pani omyla dieťaťu i tvár. Zrazu dievča vykríklo : „ Ja vidím !“ Vďační rodičia za uzdravenie svojej dcéry dali v roku 1718 na tomto mieste postaviť kaplnku a keďže sa to stalo v deň sviatku Svätej Anny, kaplnka bola zasvätená Svätej Anne. Veľa rokov k nej putovali pútnici z blízkeho a aj z ďalekého okolia, pevne dúfajúc , že i im v ich trápeniach a chorobách pomôže tento čistý prameň. Aj napriek snahám opraviť chátrajúce múry, zmenila sa v ruinu, bolo to v roku 1750. Po nástupe vlády Jozefa Matyášovského – pána lednického panstva, bola kaplnka úplne zbúraná a miesto nej položili základy novej kaplnky – moderného barokového kostolíka. Ešte dnes môžeme vidieť nad vstupným portálom hladkú barokovú fasádu , ktorú zdobí pamätná tabuľa s erbom pána Jozefa Matyášovského s rokom 1751, kedy kaplnku začali stavať. Avšak krátko po zahájení stavby Jozef Matyášovský zomrel a veriacim sa z verejných zbierok podarilo dokončiť stavbu. Na zariadenie však peňazí nebolo. Obnovili sa púte veriacich a ľudí zo širokého okolia. Keďže nemala správcu a z roka na rok bolo treba viacej opráv, začala chátrať. Objavením sa donátora Jána Goberta Aspremonta, ktorý bol ochotný financovať opravu najviac poškodenej strechy, neskôr veže a fasády. Lurdská jaskynka Lurdská jaskynka Zostávajúce práce zostali znovu na veriacich. Skromným zariadením vybavili interier, ktorý bol neskôr doplnení darmi. V roku 1816 daroval kaplnke gróf Aspremont kovový luster. Stupeň k oltáru venovala v roku 1822 Mária Vagyon Marczibányi z Púchova. Po dokončení obnovy kaplnky vznikli opäť púte a trvajú viac ako 200 rokov. Pomerne nákladnú stavebnú úpravu si vyžiadal jej stav v roku 1958. Bola znovu zastrešená veža, opravená silne poškodená omietka a fasády. Oprava pokračovala reštaurátorskými prácami a výmaľbou, ktorú realizoval akademický maliar R.O. Dollinger. Svoje dielo zakončil v začiatku 19. storočia obrazom Svätej Anny a Joachima, rodičov panny Márie v strede nad oltárom

Galéria