Kostoly a úrady – Kaplnka Sedembolestnej Panny MárieOchodnica ako valašská dedina vznikla na území budatínskeho panstva v roku 1596. V roku 1789 bola zriadená farnosť, predtým obec patrila do farnosti Kysucké Nové Mesto. K novej farnosti bola pripojená obec Dunajov a osada Suchá. Prvým Ochodnickým kostolíkom bola vlastne malá kaplnka na Vŕšku ešte z obdobia pred vznikom farnosti, zasvätená sv. Martinovi. V roku 1789 si približne na mieste dnešného kostola, za farára Celestína Kelemena postavili malý drevený kostol, zasvätený sv. Žofii. Zakrátko ho však museli prestavovať (1795), lebo nevyhovoval potrebám rozmáhajúcej sa farnosti Ochodnica - Dunajov. Začiatkom 2. polovice 19. storočia sa začala stavba terajšieho kostola najmä zásluhou vtedajšieho farára Vincenta Barossa. Bol vysvätený v roku 1872. S novým kostolom bola postavená aj terajšia farská budova.

Galéria