Kostoly a úrady – Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie


Adresa:
Chtelnica, 922 05 Chtelnica

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
033 / 779 41 28

E-mail:
farachtelnica@centrum.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Správca: Rastislav Nitran


Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Nachádza sa na južnej strane cintorína pri ceste do Dolného Lopašova. Dal ju v roku 1737 postaviť pôvodne ako menšiu stavbu miestny obyvateľ Ján Trebiský. Bol čižmársky majster a cechmajster chtelnického cechu čižmárov. Stavbu realizoval za farára Jána Komlóšiho, posviacku urobil ostrihomský vikár František Klobušický. Pôvodná baroková kaplnka trojuholníkového tvaru je vlastne terajšia predsieň. Zakladateľ zanechal pre kaplnku peňažitú základinu 60 zlatých ako fond pôžičiek hlavne chudobných obyvateľov obce. Len roku 1761 dlhovali obyvatelia mestečka z fondu kaplnky 25 zlatých a 20 grajciarov, roku 1900 celkove 60 obyvateľov obce dlhovalo do uvedenej základiny. V súpise kanonickej vizitácie roku 1788 uvádzalo sa vnútorné zariadenie kaplnky takto: dve lampy, dva kalichy, tri strieborné srdcia, dve strieborné retiazky, obraz Sedembolestnej P. Márie pripadajúci na 15. augusta sa pri kaplnke vykonávala tradičná púť s pobožnosťou zachovaná dodnes.

Galéria