Kostoly a úrady – Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Hlboká úcta k Panne Márii podnietila Medňancov, aby si postavili v dedine kaplnku. A tak sa aj stalo. Kaplnka bola celá z dreva. Pozostávala zo zvonice a malej miestnosti 1x1 m, kde bola uložená socha Sedembolestnej Panny Márie. Toto miesto mali ľudia v dedine v hlbokej úcte a vždy sa pri kaplnke pristavovali, či už išli z poľa alebo do práce; ženy sa pri nej modlievali svätý ruženec. O osude kaplnky rozhodla tragická udalosť. Traktor s vlečkou z JRD vrazil do kaplnky a natoľko ju poškodil, že sa už nedala opraviť. Preto sa ľudia rozhodli, že si na tom mieste postavia novú kaplnku, ale už nie z dreva, ale murovanú. A tak sa aj stalo. Slovo dalo slovo a v roku 1959 bola kaplnka v celej svojej kráse slávnostne posvätená a zasvätená Sedembolestnej Panne Márii – patrónke Slovenska. Kaplnka už bola väčšia. Nachádzala sa v nej socha Sedembolestnej Panny Márie zo starej kaplnky a tiež sochy Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie, po rokoch boli na stenách obrazy krížovej cesty. Oltár zhotovil miestny stolár p. Dubový. Po rokoch potrebovala kaplnka opravu – výmena fasády (zvonku i zvnútra), maľovka, dlažba. Tak sa ľudia z Medného rozhodli, že si kaplnku opravia – skrášlia. Pod vedením p. Potočného sa upravilo okolie, spravili sa nové obklady, dlažby, zábradlie, prístrešok, kamenný obetný stôl, maľovka interiéru i exteriéru, kúpil sa nový luster, spravil sa nový bohostánok, lavice v kaplnke, ale i vonku, ambóna, postavil sa nový kríž s korpusom pred kaplnkou, nový pohrebný kríž. Toto všetko a mnoho ďalších vecí stálo veľa finančných prostriedkov a veľa obetovaného voľného času. Na obnove sa podieľali mladí aj starí občania Medného a ich práca nevyšla nazmar. V roku Pána 1999 bola kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Mednom slávnostne posvätená vtedajším pánom farárom vdp. Mgr. Pavlom Gavendom, ktorý sa pričinil aj o to, že sa obnovili farské púte do Medného. Terajší pán farár vdp. Mgr. Jozef Šamaj vlani posvätil nový pohrebný kríž a každoročne organizuje pešiu púť od kostola v Lednických Rovniach do Medného, kde sa slávi hodová svätá omša.

Galéria