Kostoly a úrady – Kaplnka Materstva Panny Márie


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Kaplnka Materstva Panny Márie z roku 1968

Galéria