Kostoly a úrady – kaplnka fakultnej nemocnice


Adresa:
Špitálska 6, 950 01 Nitra

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
037/65 22 008


Kaplnka Fakultnej nemocnice v Nitre.

Galéria