Kostoly a úrady – kalvínsky kostol


Adresa:
č. 486, 94631 Chotín

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
035/7786201

Fax:
035/7786210

E-mail:
ocuchotin@nz.psg.sk

Kontaktná osoba:
Sára Lucza


Najvzácnejšou pamiatkou je tolerančný kalvínsky kostol postavený v roku 1792 v klasicistickom slohu, ale ešte s niektorými barokovými architektonickými prvkami. Bohostánok samozrejme vežu nemal. V roku 1856 budova vyhorela, ale v rokoch 1857 - 1862 bola opravená a postavená aj štvorcová veža. V tomto stave s menšími úpravami a opravami (väčšie r. 1912 a 1992) sa kostol zachoval dodnes. Je to sieňový priestor s rovným uzáverom, predstavanou vežou, pristavanou vstupnou predsieňou a pri uzávere s malou prístavbou. Na veži je ostenie vstupného portálu z ružového mramoru s klenákom, na ktorom je letopočet 1792. Ostenie teda bolo pôvodne na priečelí, na vežu bolo osadené roku 1862.

Galéria