Kostoly a úrady – Kalvínsky kostol


Adresa:
Dolný Štál, 930 10 Dolný Štál

Inštitúcia:
Reformovaná farnosť


Kalvínsky kostol bol vysvätený v prvú adventnú nedeľu 3. decembra 1786.

Galéria