Kostoly a úrady – kalvínsky kostol v Čalovciach


Adresa:
č. 170 Čalovec, 94602 Čalovec

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
: 035/7790121

E-mail:
ocucalovec@gutanet.sk

Kontaktná osoba:
Zoltán Molnár


Tolerančný kalvínsky kostol tu bol postavený 20 rokov po vydaní Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. v roku 1781, teda v rokoch 1801 - 1802. V rokoch 1870 - 1877 bol kostol preudorománsky upravený a v roku 1870 pristavaná veža. V roku 1970 bol kostol obnovený tak, že okrem veže a časti ku chóru bol celý zbúraný a postavený v tom istom štýle odznova. Je to sieňový priestor obdĺžnikového pôdorysu s rovným stropom. Fasády kostola členia lizény a okná s polkruhovým zakončením. Na strednú os pseudorománskeho priečelia je situovaná predstavaná polygonálna veža s dvoma združenými oknami, rozetou a stupňovitým portálom hlavného vchodu, zakončená ihlancovou strechou. Kordónová rímsa je riešená na spôsob oblúčkového vlysu. Vnútorné zariadenie kostola bolo po poslednej obnove zakúpené od kalvínskeho náboženského zboru v Dolnom Štáli. 7. októbra 1923 bol posvätený zvon tohto kostola vo veži. Pri kostole sa zachovala klasicistická kalvínska fara postavená v čase stavby kostola. Je to prízemná obdĺžniková budova so štvorosovou hlavnou fasádou, ktorú členia bosované lizény a okná v šambránach s podokennými a nadokennými rímsami. Dvorové priečelie tvorí zasklená chodba. Fara je dnes prázdna.

Galéria