Kostoly a úrady – Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského


Inštitúcia:
Reformovaná farnosť

Tel.:
034 / 690 31 05

Fax:
034 / 690 32 10

E-mail:
mesto@skalica.sk

Web:


Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského. Jezuiti prišli do Skalice začiatkom 60. rokov 17. storočia. Svoj kostol a kláštor si postavili v rokoch 1693-1724 a pôsobili tu až do zlikvidovania rehole v roku 1773. Koncom 18. storočia kostol spolu s kláštorom prevzali paulíni, ktorí ho užívali len krátko a po ich odchode bol opustený. Z umelecky hodnotnej výzdoby kostola sa zachovala architektúra a štuková výzdoba hlavného oltára, časť fresiek v bočnej kaplnke Panny Márie, kde sa nachádza vchod do krýpt a oltárny obraz (v nedávnej dobe bol reštaurovaný; patrí k najväčším na Slovensku). Zvláštnosťou kostola je vynikajúca akustika jeho interiéru.

Galéria