Kostoly a úrady – jehovistický kostol v Tekovskych Luzanoch


Web:

Otváracie hodiny:
dalsie udaje na webe boli tu vsetky tie co som pridal


Podľa archeologických nálezov boli Tekovské Lužany osídlené už v mladšej dobe kamennej. S 3000 obyvateľmi sú najväčšou obcou Levického okresu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1156, kedy sa obec spomína pod názvom Surlov, už ako významnejšia fara. Od konca 13. storočia patrili Tekovské Lužany do dŕžavy Ostrihomskej kapituly a v roku 1488 tu malo arcibiskupstvo svoje mýto. Od 16. storočia. boli už zemepánskym mestečkom a strediskom južnej časti ostrihomského arcibiskupstva. Dôležitý míľnik života obce je 19. apríl 1849. Odohralo sa tu jedno z najkrvavejších stretnutí medzi maďarskými honvédmi a cisárskymi vojskami. Na počesť víťazstva bol v roku 1876 postavený v miestnom parku pamätník, ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou. Počas druhej svetovej vojny bolo takmer tristo rodín deportovaných do koncentračných táborov. Pripomína ich pamätník na židovskom cintoríne. V obci stoja 2 kostoly. Rímskokatolícky je zasvätený sv. kráľovi Štefanovi. V jeho interiéri na prvý pohľad zaujme oltár, bohatá výzdoba a stropné maľby. V kostolnej záhrade stojí socha Panny Márie a neďaleko nájdete súsošie Sv. Trojice. Interiéru reformovaného kostola dominuje organ, drevený chór a kazateľnica. Oproti kostolu sa v budove bývalej školy reformovanej cirkvi každé leto organizujú detské tábory. Okrem kostolov sa v Tekovských Lužanoch nachádzajú modlitebne evanjelickej, baptistickej a jehovistickej cirkvi. Medzi ďalšie historické pamätihodnosti patrí rodinná krypta Soókyovcov v miestnom cintoríne a socha Jána Nepomuckého. Zaujímavosťou obce je i zachovalá ľudová architektúra. Z prírodných pamiatok za zmienku stojí vzácny strom sekvojovec mamutí a štátom chránený 200-ročný dub letný. Dnes sú Tekovské Lužany modernou obcou. Je tu vybudovaný športový areál, fungujú tu 2 základné školy, materská škola, obchodné centrá, predajne, výrobné podniky a zdravotné stredisko. V blízkosti obce sa nachádza jazero, ktoré okrem viacerých druhov volaviek a iného vtáctva využívajú najmä rybári. Priamo v obci na rybolov slúži malá vodná nádrž Prekár. Okolité lesy, plné srnčej zveri, sú zaujímavé pre poľovníkov.

Galéria