Kostoly a úrady – ímskokatolícky farský kostol s patrocíniom Najsvätejšej Trojice


Adresa:
Chrasť nad Hornádom, 053 63 Chrasť nad Hornádom

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Je to pôvodne románska stavba so štyrmi apsidami okolo štvorcovej mohutnej veže. Má byzanský pôdorys v tvare rovnoramenného (ondrejského) kríža a je jedinou centrálnou románskou sakrálnou stavbou na Spiši, v takto zachovanom stave v celej strednej Európe. Z obdobia gotiky sa zachovala nadstavba veže s typickými románsko - gotickými zdvojenými oknami a freska na severnej vnútornej stene veže \"Vstávanie Krista z hrobu\" - fragment pôvodného kristologického cyklu. Západná apsida bola odstránená buď v čase gotickej nadstavby veže, alebo až pri prvej barokovej prestavbe v roku 1646. Súčasnú podobu kostol získal po ďalšej barokovej prestavbe dokončenej v roku 1755. Rodina Mariássy dala postaviť rodinnú hrobku a súčasnú loď kostola. Neskorobarokové bočné oltáre pochádzajú z druhej polovice 18. storočia a oltárne obrazy sú z polovice 20. storočia. Zachoval sa tiež z mobiliáru kostola barokový kalich a pacifikál. Organ je zo začiatku 20. storočia od firmy Rieger z Krnova. V drevenej kampanile na nádvorí kostola sa nachádzajú dva zvony: väčší \"Máriá Panna\" s priemerom 86 cm z roku 1941 a menší \"Najsvätejšia Trojica\" s priemerom 62 cm z roku 1925.

Galéria