Kostoly a úrady – Hontianske Nemce - kostol, kaplnka


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
045/559 11 35

Web:


Rímskokatolícka farnosť Hontianske Nemce je súčasťou hontianskeho dekanátu Banskobystrickej diecézy. Podľa schematizmu z roku 2005 má farnosť 1984 obyvateľov, z toho 1667 katolíkov. Okrem samotných Hontianskych Nemiec sú súčasťou farnosti aj filiálne obce Domaníky a Devičie.

Vo farnosti sa nachádza farský kostol sv. Martina z 13. storočia, kaplnka sv. Urbana a Donáta na Viniciach zo 16. storočia a filálny kostol sv. Margity v Domaníkoch z roku 1929. Vo filálnej obci Devičie sa nenachádza chrám.

Hlavným patrónom farnosti je sv. Martin z Tours. Výročná slávnosť posviacky chrámu sa slávy 25. novembra. Najväčšou slávnosťou je púť ku Karmelskej Panne Márii, ktorá sa koná 16. júla. Život farského spoločenstva sa odvíja od spoločného slávenia liturgie, ktorej stredobodom je Eucharistia. V osobitných spoločenstvách sa stretávajú rodiny, deti, mládež a ženy. Pri farskom kostole pôsobí chrámový zbor dospelých a detský spevokol.

Farárom je od roku 2007 Mgr. Pavel Glejdura.

Galéria