Kostoly a úrady – Handlová-kostol


Adresa:
Nám. baníkov 23/21, 972 5 Handlová

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
046/ 5475047

E-mail:
handlova@fara.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Vdp. Rudolf Oliš, farár


Kostol začali stavať súčasne s prvou výstavbou obce v r. 1376 (prvá písomná zmienka). Bol to jednoloďový polostropný kostol súčasných rozmerov. Stavba kostola patrí do obdobia, kedy gotické stavebníctvo celkom ovládlo myslenie staviteľov a remeselníkov. Počas svojho trvania bol viacráz opravovaný doplňovaný a prestavaný.

V roku 1502 kostol vyhorel. Trámový strop hlavnej lode bol zničený a veža značne poškodená. Pri obnove dostala loď na dvoch stredných stĺpoch krížovú rebrovú klenbu. V tom čase bola zrenovovaná i veža a okolo kostola bola postavená murovaná ohrada.

V roku 1599 krymskí Tatári vypálili a vydrancovali celú obec a z kostola ostali len holé múry. V priebehu troch rokov bol celkom obnovený. Loď bola zaklenutá ako halové dvojlodie.

V roku 1770 bola prevedená prestavbe veže, ktorá dostala drevený arkádový ochoz a novú šindľovú helmu, jednu z najkrajších na Slovensku, pozostávajúcu zo systému viacerých cibúľ a lucerien. Touto úpravou bola stavba výtvarne dovŕšená.

Ďalšie zásahy boli necitlivé, ba dokonca ničivé - postavenie barokových empór (1660), či neogotická výmaľba (1905). Najväčšie škody boli zapríčinené prestavbou v rokoch 1942-1943, kedy bola k hlavnej lodi pristavaná priečna loď, ktorej šírke zabrala celú dĺžku pôvodnej lode. Hlavný oltár bol umiestnený v strede pred presbytériom. Takto upravený kostol dlho neslúžil svojmu účelu. V roku 1945 bola loď kostola zásahom leteckého náletu zničená. najcennejšie časti kostola - presbytérium a veža - zostali neporušené. Svätyňa (presbytérium) je oktogonálna, zaklenutá gotickou klenbou s rebrami hruškovitého profilu, zbiehajúcimi sa do okrúhleho svorníka s rozetou. Trojité sedílie, pastofórium a dva portály sú vzácne doklady gotickej architektúry 14. storočia.

Súčasná loď je z rokov 1957-1961 v rozmeroch pôvodnej lode. Okolo stien kostola je vybudovaný raritný trojposchodový chór. Povala je železobetónová, kazetová, so širokými štvorcami. Betónové stĺpy delia priestor na trojlodie. hlavný portál pod vežou je výrazovo bohatý - neskorogotický. Počas budovania lode boli reštaurované steny a okná presbytéria. Strecha i veža boli pokryté novou šindľovou krytinou a bola pristavaná nová sakristia. na druhé poschodie chóru pod vežou bol umiestnený organ (Varhany Krnov). Rekonštrukcia bola ukončená v roku 1965.

Výška veže je 45m, sú v nej umiestnené tri zvony - dva novšie (1350 funtov a 814 funtov), tretí (1060 funtový) je z roku 1752. 

Oltár je noegotický so sochami sv. Kataríny Alexandrijskej, sv. Štefana, sv. Ladislava, sv. Alojza a sv. Terézie z Lisieux.

Najstaršia neskorogotická pamiatka nášho kostola je vzácna monštrancia zo 16. storočia. Darcom je podľa historických prameňov Ján Korvín; podobné monštrancie dostali na okolí ešte tri farnosti: Bojnice, Prievidza a Brezany.

Galéria