Kostoly a úrady – Hajnáčka-Matrika


Adresa:
Hlavné námestie 500, 98033 Hajnáčka

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
047/5812142

Fax:
047/5812144

E-mail:
hajnacka@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Jozef Hunyák


Základné údaje Leží uprostred Cerovej vrchoviny v kotline horného toku potoka Gortva. Názvy obce: 1425 Danuskue; 1255 Kues; 1344 Anyaskw; 1565 Haynachkeallya; 1773 Hajnačka; maď. Ajnácskő. Kráľovský hrad postavený na mieste staršej pevnosti sa spomína v r. 1425. Stal sa sídlom panstva, ku ktorému v polovici 15. stor. patrilo 15 obcí. Počas tureckej okupácie sa stal obranným bodom. V 17. stor. bol prestavaný a v 18. stor. spustol. Obec sa vyvinula z majera pod hradom. R. 1427 tu bolo 16 port. Pôvodne patrila panstvu Hajnáčka, neskôr viacerým zemepánom. R. 1773 tu žilo len 13 rodín želiarov a niekoľko panských remeselníkov. R. 1828 žilo v 84 domoch 375 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. Vďaka sírnemu prameňu tu vznikli v polovici 19. stor. kúpele na liečenie reumatických, cievnych a ženských chorôb. Zanikli po roku 1945. Najstaršou pamiatkou sú zrúcaniny hradu, kaplnka z 18. stor. a kaštieľ z r. 1820. V chotári obce sa nachádza NPR Ragáč, Pohanský hrad, národná prírodná pamiatka Kostná Dolina, prírodná rezervácia Hajnačský hradný vrch, Steblová skala, Ostrá skala a prírodná pamiatka Zaboda. Patrí do Mikroregiónu Medveš. Kontakty Matrika Hajnáčka Hajnáčka 98033 Telefón: 047/5692121

Galéria


Pridal: Johanna