Kostoly a úrady – Hačava-kostol


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Web:

Kontaktná osoba:
Excurrendo z farnosti Chorváty


Podľa tradície chrám tu bol už v 13. - 14. storočí. Opravovaný bol v roku 1789. Terajší chrám, postavený v roku 1759, bol zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi. Jeho patrocíniom po oprave v roku 1789 je Narodenie Presvätej Bohorodičky. V roku 1967 bola prevedená oprava veže chrámu. V roku 1968 bola urobená oprava vonkajšej fasády a v roku 1983 oprava strechy chrámu. Farská budova bola postavená v roku 1910. Matriky sa vedú od roku 1728. Od roku 1983 je farnosť spravovaná excurrendo.

Galéria