Kostoly a úrady – Gréckokatolícka cirkev Ubrez


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť


Gréckokatolícka farnosť je najstaršou z troch úbrežských farností. Terajší barokovo-klasistický kostol z roku 1792 je zasvätený sviatku Zoslania Ducha Svätého. Farská kronika sa nezachovala, cirkevné matriky Gréckokatolíckej farnosti Úbrež sa zachovali od roku 1805, najstaršia matrika je poškodená vodou a je ťažko čitateľná. Matriky sú uložené v Štátnom oblastnom archíve v Prešove, časť Nižná Šebastova.

Galéria