Kostoly a úrady – Grécko-katolícky farský úrad - KRAJNÁ BYSTRÁ


Adresa:
č. 39, 090 05 KRAJNÁ BYSTRÁ

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
054/7593330

E-mail:
krajna.bystra@grkatpo.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Martin TKAČIN


Chrám: Sv. Michala archanjela, 1929

Galéria


Pridal: Šoltésová

Pridal: Šoltésová