Kostoly a úrady – Grécko-katolícky farský úrad - KORUNKOVÁ


Adresa:
č. 42, 090 31 KORUNKOVÁ

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
054/7424741

E-mail:
korunkova@grkatpo.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslav MEDVIĎ, CSsR


Chrám: Sv. Demetra veľkomučeníka, 1820

Galéria


Pridal: Šoltésová