Kostoly a úrady – Grécko-katolícky farský úrad - Kamenná Poruba


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

E-mail:
davidov@grkatpo.sk

Kontaktná osoba:
PaedDr. Peter MILENKY


Chrám Zoslania Svätého Ducha, 1784 (NKP), 580; 5 km

Galéria


Pridal: Šoltésová