Kostoly a úrady – Grécko-katolícky farský úrad - Jastrabie nad Topľou


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

E-mail:
hlinne@grkatpo.sk

Kontaktná osoba:
Ján MAĎORÁN


Chrám Zoslania Svätého Ducha, 1939

Galéria


Pridal: Šoltésová