Kostoly a úrady – Grécko-katolícky farský úrad - DLHÉ KLČOVO


Adresa:
č. 128, 094 13 DLHÉ KLČOVO

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
057/4472697

E-mail:
dlhe.klcovo@grkatpo.sk

Kontaktná osoba:
ThDr. PaedDr. Miroslav JANOČKO, PhD.


Chrám: Zosnutia Presvätej Bohorodičky, 1925 (rozšírený 1993), (NKP) Kaplnka: Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1925

Galéria


Pridal: Šoltésová