Kostoly a úrady – Grécko-katolícky farský úrad - Detrík


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť


Chrám Sv. Michala archanjela, 1812

Galéria