Kostoly a úrady – Grécko-katolícky farský úrad - CABOV


Adresa:
č. 1, 094 14 CABOV

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
057/4471191

E-mail:
cabov@grkatpo.sk

Kontaktná osoba:
ThDr. Peter FEDOR, PhD.


Chrám: Narodenia Presvätej Bohorodičky, 1780

Galéria


Pridal: Šoltésová