Kostoly a úrady – Gr. kat. kostol


Adresa:
č. 103 Hrabské, 08606 Hrabské

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
054/4796218

Fax:
054/4796218

E-mail:
hrabske@in.slovanet.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Anna Galuščaková


Leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 460 m. Sídlisko vybudoval šoltýs s valašskými usadlíkmi v pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1353. Patrila viacerým zemianskym rodom. V r. 1600 malo sídlisko 13 podd. domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 20 až 10 podd. domácností, v r. 1828 bolo 77 domov a 588 obyv., v r. 1900 bolo 453 obyv., v r. 1970 591 obyv. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1822.

Galéria