Kostoly a úrady – gr. kat. chrám Dúbravka


Adresa:
č. 88 Dúbravka, 07215 Dúbravka

Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
056/6493112

E-mail:
obecdubravka@stonline.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Andrej Bajužík


Leží uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 106 m, 16 km juhozápadne od Michaloviec. V katastri obce bolo objavené pohrebisko pilinskej kultúry. Miestne sídlisko založili roľnícki usadlíci pravdepodobne pred 14. stor. Najstarší písomný doklad o Dúbravke je z r. 1345. Jej zemepánmi boli zemania z Budkoviec. V r. 1600 bolo v sídlisku 11 poddanských domov. V r. 1715 v Dúbravke hospodárilo 7 poddanských domácností, v r. 1720 už 10 domácností, v r. 1828 bolo v obci 96 domov a 707 obyv. Okolo r. 1700 tamojší murovaný kostol patril evanjelikom. V dedinke dnes stoja dve sakrálne stavby, gr. kat. chrám z r. 1927 a nový rím. kat. kostol z r. 1993.

Galéria